Ingmar Bergman

I 2018 er det 100 år siden Ingmar Bergman, den svenske film- og teaterregissøren, manusforfatteren, forfatteren og Dramaten-sjefen, ble født. Vi markerer jubileet med en omfattende retrospektiv serie, som spenner fra februar til desember 2018.

Vår retrospektive serie er ikke komplett, men et utvalg, som vi ikke viser kronologisk. Forestillingene spres utover hele året, og i forbindelse med flere av dem blir det arrangementer, der vi på ulikt vis belyser og kommenterer en av filmhistoriens viktigste bidragsytere.

Artikler om Bergman

Den svenske kulturjournalisten Gunnar Bergdahls historie om Ingmar Bergman.

Kjell Runar Jenssens artikkel om Ingmar Bergman.