Ingmar Bergman

I 2018 er det 100 år siden Ingmar Bergman, den svenske film- og teaterregissøren, manusforfatteren, forfatteren og Dramaten-sjefen, ble født. Vi markerer jubileet med en omfattende retrospektiv serie, som spenner fra februar til desember 2018.

Vår retrospektive serie er ikke komplett, men et utvalg, som vi ikke viser kronologisk. Forestillingene spres utover hele året, og i forbindelse med flere av dem blir det arrangementer, der vi på ulikt vis belyser og kommenterer en av filmhistoriens viktigste bidragsytere.

Seminar om Bergman

12. september (kl. 10:00-17:00) arrangerer Nasjonalbiblioteket Bergman-seminaret «Det skapende arkivet».

Hva kan arkivet fortelle om Ingmar Bergman og den kreative prosessen? Ingmar Bergmans Arkiv i Stockholm er i dag er rik kilde for forskning, formidling og nye, kunstneriske prosjekter. Hans brev, arbeidsbøker, manus og notater til både realiserte og ikke-realiserte filmer og teateroppsetninger var en sentral del i den skapende prosessen, samtidig som materialet fortsetter å inspirere til nye publikasjoner, forestillinger og filmer. I Nasjonalbibliotekets samling finner også man spor etter hvordan hans kunstneriske virke artet seg i Norge.

Innledere er Jan Holmberg, Maaret Koskinen, Anna Sofia Rossholm, Marcus Lindeen, Erica Norman og Eirik Frisvold Hanssen. 

Artikler om Bergman

Den svenske kulturjournalisten Gunnar Bergdahls historie om Ingmar Bergman.

Kjell Runar Jenssens artikkel om Ingmar Bergman.