Klassisk film og alternativ samtidsfilm slik de er ment å vises.

Aktuelle forestillinger

Bette Davis i Fashions of 1934.

Fransk mote på film

Gjestekurator Johanna Zanon skriver om hvordan fransk mote har preget filmhistorien. Vi viser i alt elleve filmer i denne serien, både ordinære visninger og barnevisninger.