Erlend E. Mo

Med base i Danmark laget den norske dokumentaristen Erlend E. Mo en rekke sterke filmer, ofte portretter av barn og unge. Vi ønsker å hylle en unik filmskaper som nå har gått bort, og viser fem av hans filmer i denne retrospektive serien.