Score!

I denne serien som er kuratert av Ung kurator hyller vi filmmusikkens rolle i filmkunsten.

Fargerik illustrasjon med bilde av en korthåret kvinne som himler med øynene (Jeanne d'Arc).

Film består av både lyd og bilde – og når disse mediene forenes, kan de engasjere, ryste og røre på en måte som ingen andre kunstformer får til. God filmmusikk er i harmoni med scenene på lerretet, og komponeres av musikere med en helt unik evne til å formidle.

I denne serien ønsker vi å hylle noen av disse komponistene, ved å vise seks favoritter med lydspor som har festet seg. Vi har fokusert på å velge ut filmer fra ulike land og tiår, som skiller seg fra hverandre. Uansett om det er episk heltemusikk eller hjerteskjærende synther, benytter alle filmene seg av musikk som virkemiddel på sin helt egne måte.

Filmene i serien er The Rocky Horror Picture Show (med musikk av Richard O’ Brian), Daisies (musikk av Jirí Slitr og Jirí Sust), House (musikk av Asei Kobayashi og Mickie Yoshino), Evig solskinn i et plettfritt sinn (musikk av Jon Brion), The Mission (musikk av Ennio Morricone) og Jeanne D’arc (levende musikk ved Kjetil Schjander Luhr).