Italiensk filmseminar

Det italienske kulturinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon og Cinemateket inviterer hvert år til helgeseminar. I år feirer vi at det er 100 år siden Federico Fellini ble født.

Federico Fellini på settet til Amarcord.

Fredag 24. januar

kl. 18.00
Foredrag ved Finn Skårderud: «Federico Fellini – en lekende humanist»
Film: La strada

Lørdag 25. januar

kl. 12.00
Foredrag ved Marco Gargiulo: «Fellini’s Rome: a marvelous chaos»
Film: Fellinis Roma

kl. 15.30
Foredrag ved Jon Rognlien: «Ginger og Fred – Fellinis satiriske nedstigning i helvete»
Film: Ginger og Fred

kl. 19.00
Foredrag ved Helge Rønning: «Fellini-Satyricon – latinsk roman og italiensk film»
Film: Satyricon

Andre arrangement: torsdag 13. februar

kl. 18.00
Film: 8 1/2
Foredrag ved Siri Gullestad: «Om å komme ned på jorden. 8 1/2 i psykoanalytisk perspektiv»

Vil dui vite mer om Fellini?

Les Kjell Runar Jenssens artikkel om Fellini her.

Samarbeids­partnere