Wuxia

Det norske filmtidsskriftet Wuxia går over i en ny form i 2019. Vi markerer det med en liten visningsserie.

​Wuxia – Tidsskrift for filmkultur 2012-2019

«Vi har ingen skjult agenda om at du skal se mer – bare at du skal se bedre». Slik var programerklæringen da vi grunnla Wuxia – og det er samtidig noe av tanken bak filmene som vises på Cinemateket i forbindelse med denne lille serien. Siden starten i 2012 har omdreiningspunktet i Wuxia vært filmen som kunstnerisk uttrykk og kulturfenomen, og tekstene har handlet om alle former for bevegelige bilder. Selv om fokuset vårt har vært internasjonalt og like retrospektivt som samtidsorientert, er det en stor glede å kunne presentere tre sjeldent viste norske filmer som på ulikt vis har vært gjenstand for analyse i Wuxia.

Navnet på bladet [wo-shi-a] er lånt fra et reisende begrep: Opprinnelig en kinesisk litterær sjanger med århundrelange tradisjoner, hvor en ensom helt, kyndig i stridskunst, kjemper for det gode i en verden full av ondskap og vold. Wuxia-litteraturen ble betraktet som subversiv under Ming- og Quingdynastiet, hvor den stort sett var forbudt. Sjangeren dukket opp i kinesisk film allerede på 1920-tallet og fikk etter hvert sett sin renessanse i mainstreamfilmer som Star Wars-serien. De norske lavbudsjettsfilmene Dis, Hodiak og 3, føyer seg alle inn i denne metaforiske kampen mot det etablerte og normative. De foregriper en virkelighet hvor amatøren har en stadig mer naturlig rolle i filmproduksjon, og er derfor særlig interessante å vise for den Youtube-generasjonen vi i dag alle er mer eller mindre innlemmet i.

Etter tretten utgivelser av tidsskriftet, samt utallige samarbeid med festivaler, institusjoner, kritikere, kunstnere og regissører, går Wuxia nå ut av tiden som en periodisk utgivelse, og fortsetter som plattform for filmvisninger og presentasjoner i ulike formater. Siste nummer av tidsskriftet i sin vante form gis ut våren 2019, og markeres blant annet med denne visningsserien på Cinemateket.