Shakespeare på film

Henrik Wergeland var en stor beundrer av William Shakespeare og nedslagene av hans dramatikk. I år ønsker Wergelandakademiet å løfte fram Shakespeares diktning slik den er blitt aktualisert og fortolket på film fra 1980-årene og fram til i dag.

Denne filmserien vil gi en aktuell innføring i sentrale verk av Shakespeare, samtidig som mange av filmatiseringene er selvstendige kunstverk på mediets egne premisser. Shakespeares tekster, både dramaer og komedier, har blitt adaptert og filmatisert utallige ganger gjennom filmhistorien av tidens fremste regissører – noen bokstavtro og realistiske, andre friere og mer subjektivt. Vi håper at visningene vil gi fornyet interesse både for Shakespeares tekst og for filmen som aktualiserende og fortolkende medium.

I forkant av filmene gir vi en kort kunsthistorisk introduksjon til dramaet, og vi går raskt igjennom hendelsesforløpet og motivene slik at filmene blir lettere å følge. I etterkant innleder vi en samtale rundt filmen og det blir anledning til å stille våre eksperter spørsmål.