Science fiction

I 2017 og 2018 samarbeider Torshovteatret og Cinemateket om å sette opp science fiction på scenen og på lerretet. Først ute var teaterstykker og filmer som tematiserer mennesket, så vendte vi blikket mot samfunnet. Nå i tredje del er det verdensrommet som står i fokus.

Science fiction-genren, det være seg litteratur eller film, har alltid egnet seg til å utforske filosofiske ideer og etiske problemstillinger. Hva er et menneske? Kan maskiner selv ta etiske beslutninger? Trekk og tendenser i tiden kan forstørres og vrenges, tyngdepunkt kan forskyves og verden kan brått bli en helt annen. Hvordan vil teknologiske endringer kunne påvirke samfunnsstukturene, og hva kan skje som en konsekvens av dramatiske endringer? En naturkatastrofe, en krig eller invasjon fra rommet kan sende menneskeheten ut i en kamp for sin egen overlevelse.

I science fiction kan slike tema bli konkretisert og satt i en kunstnerisk og dramatisk setting. Filmene spissformulerer og levendegjør noe som ellers kan virke som vage og teoretiske utfordringer. Her har filmen en helt unik posisjon ved at den kan stille et stort publikum overfor tunge filosofiske og etiske spørsmål, så lenge de pakkes inn i underholdende nok former.

Romskip svever over et utenomjordisk landskap.

Sci fi på Torshov

På Torshovteatret

Det er skuespillerne Janne Heltberg, Sigurd Myhre, Håkon Ramstad og Herman Bernhoft som står bak Nationaltheatrets Science fiction-program på Torshovteatret. Stykkene som settes opp fremover er UFO-bygda (av Øystein Stene og Torshovgruppa) og Aniara (av Harry Martinson).

Les mer om sci fi på Torshovteatret.

Les mer