Høstblues

Bli med på en filmisk reise fra solrike sommerdager til regntunge høstkvelder.

En dame med sigarett og hatt og et blad i bakgrunnen.

I noen filmer fungerer årstiden ikke bare som et bakteppe, men som en av­gjørende medspiller i filmens mise-en-scène. Været blir essensielt for universet, og filmen hadde ikke vært den samme uten.

I denne serien har vi valgt ut seks filmer, som til sammen skildrer overgangen fra sommer til høst. Disse filmene er ulike, men har til felles at de bruker årstiden de er satt i for å forsterke handlingen. Sett i rekkefølge skildrer de overgangen mellom sesongene, fra sommerdager til høstmørke. På samme vis må også karakterene i filmene gjennom sine egne overganger i livet, fra den første kjærligheten til livets slutt.

Ved å sette de seks filmene sammen, ønsker vi å både hylle og utforske disse overgangene – i takt med at Oslo går inn i en ny høst utenfor kinosalen.