Filmens møte med kunsten

Filmskaperen Jan Knutzen, som fylte 80 år i sommer, er en av de mest særpregede stemmene i det norske dokumentarfilm-miljøet. 19. august kan du se fire av filmene hans, samt en ny portrettfilm om ham av Trygve Hagen.

Jan Knutzen.

Jan Knutzen startet sin karriere som klipper, fotograf og regissør i Norsk Dokumentarfilm A/S og var en sentral medarbeider i det revolusjonære filmmiljøet i Oslo på 70-tallet, blant annet som medprodusent på streikefilmen Stå på (1976) og oppfølgeren Tvers igjennom lov (1979). I 1984 laget han et portrett av maleren Lars Hertervig. Han jobbet også i perioder for NRK.

Utover 90-tallet viste han nye takter med en rekke spennende og engasjerende dokumentarer. Med en form inspirert av den frie kunstneriske kortfilmen, skapte han en rekke lekne tidsbilder og filmessayer.

Filmene til Jan Knutzen er noe helt for seg selv. De tilhører så å si sin egen genre. En Knutzen-film kjenner man igjen med én gang; på den slentrende kjølig-ironiske tonen, den essayistisk prøvende stilen, den hemmelighetsfulle serien av assosiative sprang og kontraster, den pregnante formviljen, den coole og ofte idiosynkratiske bruken av jazzmusikk, og Per Christensens kommentatorstemme med sin særegne intonasjon og tonefall. I sine filmer forener Jan Knutzen det lette og elegante med det underfundige og dypsindige. Gunnar Iversen, professor i filmvitenskap ved NTNU

Knutzens mest kjente filmer er nok Kameramuseet og Boplicity. Kameramuseet er en dokumentarfilmskapers lekne blikk på andre filmskapere og deres filmkameraer: Per Høst, Thor Heyerdahl, Rasmus Breistein, Ola Solum, Chris Marker og filmkameraene deres, det være seg Cinékodaker, Howeller, Arriflexer eller Bolexer.

Boplicity er en filmatisk refleksjon over 60-årene, eller over erindringen av 60-årene: «For mitt vedkommende falt ungdommen sammen med tv-alderen. Mine erindringer ligger i fjernsynets arkiver. Andre vil mene at fortiden var helt annerledes».

Trygve Hagen, som tidligere har jobbet med Jan Knutzen, kommer i år med et filmportrett av ham, og vi inviterer derfor til et møte mellom Hagen og Knutzen i tilknytning til visningene.