Verdens filmarvdag

27. oktober er den årlige dagen for verdens audiovisuelle kulturarv, herunder filmarven. Cinematek over hele verden benytter denne dagen til å fokusere på betydningen av å ta vare på filmarven, gjennom aktiv bevaring, restaurering og formidling.

I Norge har Nasjonalbiblioteket ansvaret for det nasjonale filmarkivet, mens Norsk filminstitutt formidler filmarven gjennom cinematekvisninger, strømmetjenester og tilskudd til andre aktører.

Cinemateket

Cinemateket er en kinobasert virksomhet som arbeider systematisk for å stimulere interessen for filmhistorie og filmkunst, ved å gjøre sentrale verker fra filmhistorien og nyere kvalitetsfilmer av spesiell interesse tilgjengelig for publikum, presentert på en måte som er tro mot originale formater og visningsformer. Cinemateket opptrer i formelt samarbeid med, og baserer en betydelig andel av visningsvirksomheten på, det nasjonale filmarkivet.

FIAF

Nasjonalbiblioteket og Norsk filminstitutt er medlemmer av FIAF, den internasjonale sammenslutningen av filmarkiv og cinematek, som jobber med bevaring av verdens filmarv.

Les mer om filmarvdagen.