Teknoetikk

Teknoetikk er et samarbeidsprosjekt mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene, Teknologirådet og Cinemateket i Oslo. Gjennom foredrag og filmvisninger retter vi søkelyset mot ulike problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og etikk.