Filmhistoriekurs

I samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo arrangerer vi jevnlig filmhistoriske foredrag, med påfølgende visninger av relevante filmer. 

Filmhistoriekurset gir en innføring i filmhistorien fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet mot slutten av 1800-tallet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer, med vekt på vestlig film. Denne våren er fokus særlig rettet mot klassisk Hollywoods gullalder og europeiske modernismer. Kurset legger vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger. I tillegg vil økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien bli behandlet. Den norske filmhistorien vil bli berørt i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

Forelesningene (holdt av professor Ove Solum og førsteamanuensis Jon Inge Faldalen ved Universitetet i Oslo) og filmvisningene vil bidra til kunnskap om ulike filmhistoriske og filmteoretiske tilnærmingsmåter, filmhistoriske begreper og bevegelser, som attraksjonsfilm, klassisk fortellende film, Hollywoods gullalder, italiensk neorealisme og fransk nybølge, samt filmmediet som både et historisk og estetisk uttrykksmiddel. Kurset vil også gi ferdigheter og generell kompetanse som å kunne analysere filmfortelling og filmstil, og å kunne se, høre og lese kritisk.

Foredragene er gratis, men det må tas ut billett i billettluka. Det er vanlig billettsalg til de påfølgende filmvisningene.

Program

Tirsdag 12. mars:
kl. 17:00: Filmhistoriekurs: Den tidlige filmens forbløffelse, forfølgelse og fortelling
kl. 18:30: Ingeborg Holm – musikalsk akkompagnement ved Kristin Bolstad

Fredag 5. april - lørdag 6. april:
Italiensk filmseminar – Vittorio De Sica

Tirdag 9. april:
kl. 18:00: Filmhistoriekurs: Klassisk Hollywood del I – Komedie, stum og romantisk
kl. 19:00: Generalen
kl. 20:45: The Philadelphia Story

Tirsdag 16. april:
kl. 17:30: Filmhistoriekurs: Klassisk Hollywood del II – Drama og spenning
kl. 18:30: Citizen Kane
kl. 20:45: Notorious

Tirsdag 23. april:
kl. 18:00: Filmhistoriekurs: Europeisk modernisme del I – Nye bølger
kl. 19:00: Hiroshima mon amour

Tirsdag 30. april:
kl. 18:00: Filmhistoriekurs: Klassisk Hollywood del III – Filmskaperen Stanley Kubrick
kl. 19:00: 2001: En romodyssé (70mm)

Tirsdag 7. mai:
kl. 18:00: Filmhistoriekurs: Europeisk modernisme del II – Erik Løchen og Joachim Trier
kl. 19:00: Fabel
kl. 20:30: Reprise

Samarbeids­partnere

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.