Oppussing i 2022

I løpet av 2022 skal Dronningens gate 16 bygges om. Publikumsarealene, med unntak av kinosalene, trenger oppussing etter 25 års bruk, og kontorlokalene skal moderniseres. De nye lokalene skal gi bedre brukeropplevelser, med nye løsninger for billettsalg, kafé/restaurant, aktivitetsrom for barn og bedre toalett- og garderobefasiliteter.

Stenging

Fasaden skal også endres og dermed vil endringene ikke bare være synlig for publikum inne i bygget, men også utenfor for andre besøkende i Kvadraturen. Ombyggingen fører til at Cinemateket vil være stengt en periode, sannsynligvis fra nyttår, og til et stykke ut på høsten 2022.

Medlemskap

Vi fryser aktive medlemskort i perioden vi holder stengt.

Cinematek-program

Siden mye i oppussingsprosjektet fremdeles er under planlegging, fokuserer vi på å ha full drift så lenge det lar seg gjøre. Informasjon om Cinematekets aktiviteter i stengingsperioden neste år kommer når tidslinjene er sikrere. Følg med i våre ukentlige nyhetsbrev eller her på nettsidene våre.

Planer for ombyggingen

Arkitektkontoret Saaha og interiørarkitektene i iARK har utviklet konseptet for ombyggingen. Tanken har vært å skape en ny, inviterende foajé og moderne publikums- og kontorlokaler for NFI og Cinemateket.

Skisse ny fasade på Filmens hus.

Illustrasjonene er foreløpige og viser ikke hvordan fasaden vil framstå når ombyggingen er ferdig. (Ill.: Arkitektkontoret Saaha)

I den nye ombyggingen flyttes fasadelivet ut til gaten igjen, slik det opprinnelig var tenkt da huset ble bygget i 1939. Foajeen utvides og det gis plass til et nytt kafé-/restaurantkonsept på gateplan. Tanken er å skape bedre kontakt mellom gaten og alle de spennende aktivitetene som skjer hos oss. Bygården får også et nytt ansikt utad mot byen og vil bidra til prosessen med å forskjønne Dronningens gate og skape et aktivt byliv i Kvadraturen.

Skisse inngangsparti Cinemateket.

Illustrasjonene er foreløpige og viser ikke hvordan foajeen vil framstå når ombyggingen er ferdig. (Ill.: Arkitektkontoret Saaha)