Agenda

I dette konseptet viser vi filmer som tar opp ulike politiske tema og problemstillinger.

Politikken påvirker oss hver dag. Den setter rammene for helsehjelpen vi får når vi er syke, undervisningen barna våre får på skolen, om vi er trygge i gatene, hvilke rettigheter vi har på jobb og hvor store økonomiske forskjeller det er mellom folk, for å nevne et knippe eksempler. Agenda er et samarbeid mellom Cinemateket og Tankesmien Agenda, hvor vi setter aktuelle tema på agendaen, med samtale og film. Kort sagt: Det er politikk på film.