Å våge å leve: Om frihet, vandring og kjærlighet

Denne serien på fire filmer tar opp det å måtte forlate hjem, familie og venner, og hvordan man takler slike omveltninger. På visningen av Global Family tirsdag kl. 18.00 kommer filmens regissører og møter samfunnskommentator Warsan Ismail til samtale ledet av Hanan Benammar. Samtalen er på engelsk.

Mann med åre.

Denne erfaringen som stadig nye individer erfarer, resulterer i familier og identiteter spredt ut over, men også nye kulturer, språk, måter å vise motstand på og måter å finne tilhold på. Styrken og oppfinnsomheten som utløses når fortid og nåtid bringes sammen ligger i kjernen hos alle diasporagrupper. Dette er nøkkelsettet som holder familier, som har erfart enten tvungen eller frivillig migrasjon, sammen.

I denne filmserien inviteres du inn i fire forskjellige livssituasjoner, alle fire forbundet med tilhold og avreise. Dilemmaene er å ta og føle på i de tre spillefilmene The Blessed, Valley of Saints og Poisonous Roses – skal vi bli, eller må vi dra? Hva er kostnadene? Noen av svarene finner vi i den fjerde filmen i serien, Global Family, en dokumentar som lar oss møte en somalisk familie spredt over tre land.

Om serien

«Å våge å leve» presenteres av TrAP, en uavhengig kunstprodusent som jobber for økt mangfold i norsk kulturliv. Programmet er satt sammen av Hanan Benammar og Brynjar Bjerkem, med støtte fra Norsk Filminstitutt.

Samarbeids­partnere