Å våge å leve: Om frihet, vandring og kjærlighet

Å forlate hjem, familie og venner, og smaker, dufter og lyder tilhørende et spesielt sted, det skaper savn. Etter så store omveltninger i livet, hvordan kan erfaringene leges? Er å dra tilbake fortsatt et alternativ, eller er utholdenhet eneste vei videre? I denne serien viser vi fire filmer som tar opp disse temaene.

Mann med åre.

Denne erfaringen som stadig nye individer erfarer, resulterer i familier og identiteter spredt ut over, men også nye kulturer, språk, måter å vise motstand på og måter å finne tilhold på. Styrken og oppfinnsomheten som utløses når fortid og nåtid bringes sammen ligger i kjernen hos alle diasporagrupper. Dette er nøkkelsettet som holder familier, som har erfart enten tvungen eller frivillig migrasjon, sammen.

I denne filmserien inviteres du inn i fire forskjellige livssituasjoner, alle fire forbundet med tilhold og avreise. Dilemmaene er å ta og føle på i de tre spillefilmene The Blessed, Valley of Saints og Poisonous Roses – skal vi bli, eller må vi dra? Hva er kostnadene? Noen av svarene finner vi i den fjerde filmen i serien, Global Family, en dokumentar som lar oss møte en somalisk familie spredt over tre land.

Om serien

«Å våge å leve» presenteres av TrAP, en uavhengig kunstprodusent som jobber for økt mangfold i norsk kulturliv. Programmet er satt sammen av Hanan Benammar og Brynjar Bjerkem, med støtte fra Norsk Filminstitutt.

Samarbeids­partnere