Skoletilbud

Barn og unge lærer på ulike måter, og gjennom året har vi flere filmrelaterte tilbud og aktiviteter for skoleklasser. Film kan by på spennende innfallsvinkler til varierte temaer og kompetansemål i ulike fag på læreplanen.