Filmhistoriekurs

Få med deg forelesninger og filmvisninger som dekker sentrale epoker og tendenser i filmhistorien. Kurset arrangeres i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Professor Ove Solum, postdoktor Annie Fee og universitetslektor Jon Inge Faldalen gir her en innføring i filmhistorien, fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet mot slutten av 1800-tallet og fram til dagens ulike filmatiske uttrykksformer, med vekt på vestlig film. Kurset legger vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger. I tillegg vil økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien bli behandlet. Den norske filmhistorien berøres også i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

To menn med flosshatt foran Lumière-kinoen.

Lumière! Eventyret begynner.

Mann i et hav av aviser.

Citizen Kane

Kvinne kysser mann med hatt.

Til siste åndedrag

Kvinne med knuste briller og blod i ansiktet. Stillbilde fra Pansekrysseren Potemkin

Panserkrysseren Potemin

The Birth of a Nation

Les vampires.

Kurset gir en oversikt over sentrale trekk ved den vestlige filmens historie, ulike filmhistoriske og filmteoretiske tilnærmingsmåter, filmhistoriske begreper og bevegelser, som attraksjonsfilm, klassisk fortellende film, tysk ekspresjonisme, sovjetisk montasje, Hollywoods gullalder, italiensk neorealisme, fransk nybølge og postklassisk film, og filmmediet som både et historisk og estetisk uttrykksmiddel.