Gatebilde fra Times Square i New York på dagtid. Masse reklameplakater, biler og folk.

Vikings vs. Wolves – The Battle of Finance

En film som ser nærmere på Oljefondets rolle og muligheter.


Vi står alle ved et veiskille. Dette speiles i verdens finansbransje. Det er kortsiktige tradere mot langsiktige investorer. Grådighet mot fellesskap. Kunstig intelligens og maskiner mot mennesker. Samfunnsutviklingen har de siste tiårene gjort et fåtall ufattelig rike, samtidig som forskjellene i verden har økt. Utfordringene vi står ovenfor er enorme: Mat- og vannmangel. Klimakrise. Folkevandring og ustabilitet. Demokratiske verdier er under press. Så langt har finans blitt sett på som en del av dette problemet, men kan det være en del av løsningen?

Finansbransjen er det kraftigste verktøyet som er tilgjengelig for oss. Finans har potensiale til å endre utviklingen, både for individer og samfunn. Det norske Oljefondet er verdens største statlige fond. Det eies av det norske folk og styres av politikere. Det er et fond for framtidige generasjoner og eier 1,5% av verdens aksjemarked og har aksjer i 9000 internasjonale selskaper. I motsetning til vanlige finansinstitusjoner, har dette politisk styrte fondet mandat til å se årtier framover, med krav om etiske investeringer. Det er nødt til å ta hensyn til de kommende utfordringene, men kan – eller vil – Oljefondet gjøre en forskjell i en verden i endring?

In English

The world of finance is at a crossroads. It is short-term traders versus long-term investors. Greed versus responsibility. Artificial intelligence versus human minds. For decades, the financial industry has been dominated by “wolves” seeking short-term personal gains. This has led to a destructive financial system that has harmed millions of people. The world is faced with unprecedented problems: Food and water shortage. The effects of climate change. Mass migration and instability. Democratic values are under pressure. This far, finance has been seen as part of the problem. But can it be part of the solution?

As the most powerful tool available to us, finance has the potential to fundamentally change society. As the world largest state-owned fund, The Norwegian Oil Fund is owned by the people and governed by politicians. It is a fund for future generations with ethical guidelines. It owns 1.5% of the world’s stocks and has ownership in 9000 companies worldwide. Instead of being part of the quarterly tyranny of regular businesses, this fund is politically mandated to see decades ahead. The fund has to address the coming challenges, but can – or will – the Oil Fund make a difference?

Teknisk informasjon om filmen Vikings vs. Wolves – The Battle of Finance
Attributt Verdi
Spilletid 1t 8m (68 minutter)
Produsert 2019
Regi Fredrik Horn Akselsen
Tale Norsk, engelsk
Tekst Engelsk
Aldersgrense 15 år
Visningsformat DCP

Forestillinger

  • Fredag 01.03.2019 20:30 Lillebil  

    Regissørsamtale etter filmen.