En husbåtlignende båt ute i sjøen med masse mennesker ombord. Fransk flagg i masten.

The Raft

Kan tolv mennesker på en flåte over Atlanterhavet være nøkkelen til verdensfred?

Hvorfor oppstår vold og konflikt mellom mennesker? Det ville den meksikanske sosialantropologen Santiago Genovés finne ut av. I 1973 samlet han elleve personer med ulik bakgrunn, satte dem på en flåte, og seilte ut over Atlanterhavet. Med mennesker fanget sammen uten fluktmuligheter mente Genovés at han ville finne nøkkelen til vold og konflikt. 101 dager senere kom flåten i land i Mexico, men eksperimentet hadde blitt til noe ganske annet.

Den humoristiske og ettertenksomme dokumentaren lar oss møte deltakerne 43 år senere, hvor de reflekterer over hva som egentlig hendte under det ekstreme eksperimentet.

In English

Can twelve people on a raft across the Atlantic be the key to world peace?

Why does violence and conflict occur between people? That is what the Mexican social anthropologist Santiago Genovés wanted to find out. In 1973 he gathered eleven persons with different backgrounds, placed them on a raft, and sailed across the Atlantic. With people trapped together with no escape, Genovés thought he’d find the key to violence and conflict. 101 days later, the raft arrived in Mexico, but the experiment had turned to something completely different.

With humour and thoughtfulness the documentary lets us meet the participants 43 years later, where they reflect on what really happened during the extreme experiment.

Teknisk informasjon om filmen The Raft
Attributt Verdi
Spilletid 1t 37m (97 minutter)
Produsert Sverige/Danmark/Tyskland/USA 2018
Regi Marcus Lindeen
Tale Engelsk, fransk, japansk
Tekst Engelsk
Aldersgrense 15 år
Visningsformat DCP

Forestillinger

  • Lørdag 02.03.2019 18:00 Tancred  

Se mer av