Det hvite hus i Washington i blålig kveldslys.

The Corporate Coup d’État

Uthulingen av demokratiet i store selskapers favør.

I en tid hvor store selskaper tilegner seg stadig mer makt gjennom både korrupsjon og lobbyisme, er det selve demokratiet som står på spill. Gjennom filosofer, journalister, politikere og aktivister argumenterer dokumentaren for at det har foregått et stille statskupp i USA de siste 30 årene. Kuppet fasiliteres av private næringsinteresser som ser på det demokratiske systemet som et sekundærprodukt av det frie markedet. Folkets makt har blitt til avmakt, og valget av president Trump er en av konsekvensene. Men hva er løsningen?

In English

In a time where big corporations acquire an increasing amount of power through both corruption and lobbyism, it is democracy itself which is at stake. Through philosophers, journalists, politicians and activists the documentary argues that there has been a silent coup d’état over the last 30 years. The coup is facilitated by corporate interests who see the democratic system as a secondary product of the free market. The power of the people have become powerlessness, and the election of president Trump is one of the consequences. But what is the solution?

Teknisk informasjon om filmen The Corporate Coup d’État
Attributt Verdi
Spilletid 1t 30m (90 minutter)
Produsert Canada/USA 2018
Regi Fred Peabody
Tale Engelsk
Tekst Utekstet
Aldersgrense 15 år
Visningsformat DCP

Se mer av