Man på hustak.

Modernisme og samtidskunst

Film og modernisme og samtidskunst. Forelesning ved professor Ove Solum, Universitetet i Oslo.

Foredraget er gratis, men husk å ta ut plassbillett.

Samme kveld kan du se følgende film som omtales i foredraget (NB: egen billett til filmen):

20:00 Film: Dr. Caligaris kabinett

Teknisk informasjon om filmen Modernisme og samtidskunst
Attributt Verdi

Se mer av