Cinemateket i det nye året

Smittesituasjonen i Oslo gjør at vi ennå ikke vet når vi kan åpne dørene etter nyttår. Vi håper det ikke blir alt for lenge til vi kan gå ut med forestillingsdatoer for 2021, men er stengt til 21. januar. Mens vi venter, kan vi avsløre noe av det som kommer fremover.

Kim Hiorthøys illustrasjon.

Du kan glede deg til Wong Kar Wai-serie der vi viser fem nyrestaurerte titler, et stort Andrej Tarkovskij-retrospektiv og fire filmer av den amerikanske melodrama-mesteren Douglas Sirk. På Barnas cinematek kan du glede deg til animasjonsfilmer fra det irske animasjonsstudioet Cartoon Saloon og regissør Tomm Moore.

På cinematekene

Av titler som er fellestitler på de norske cinematekene i januar og februar, kan vi nevne Chungking Express, Dazed and Confused, The Chess Game of the Wind, Cape Fear og Millennium Actress.

Vi ser frem til å kunne fortelle mer og til å få huset fullt av publikum igjen.