Filmhistoriekurs: Den andre filmhistorien

Alle andre, 2009, regi: Maren Ade

I samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo har vi gleden av å invitere til et åpent kurs i filmhistorie som finner sted i løpet av utvalgte kvelder utover høsten. Hver kveld inneholder en forelesning og filmvisninger i forbindelse med den. Først er det en forelesning (ved filmprofessor Ove Solum, Universitetslektor Jon Inge Faldalen og Universitetslektor Anders Lysne) som det er gratis inngang til. Denne etterfølges av en relevant film. Til filmene gjelder vanlige billettpriser (50,-/80,-). Arrangementene er åpne for alle.

Tips sendt!

* = Påkrevd felt

Filmfakta

Original tittel:
Forelesning ved Ove Solum, Jon Inge Faldalen og Anders Lysne
Aldersgrense
Alle

Relatert

Universitetsemnet «Alternativ film» høsten 2016 er et historisk og estetisk, analytisk og teoretisk orientert emne om alternative filmers uttrykksmuligheter, filmestetiske konvensjoner og kulturelle variasjoner. Emnet retter fokus mot ulike alternativer til den kulturelt og markedsmessig dominerende filmfortellingen og filmstilen med utspring i og i forlengelse av klassisk Hollywood-film. «Alternativ film» funderes i en undersøkelse av allmenne estetiske tendenser, bevegelser og strømninger, nærstudier av verk fra bestemte tradisjoner, regioner og regissører, samt filmteoretiske diskusjoner knyttet opp mot disse. Emnet vil anskueliggjøre de historiske betingelsene som danner fundamentet for de ulike filmatiske strømningene og belyse hvordan de kommer til uttrykk i verkene til sentrale filmskapere.

Den som følger forelesnings- og filmvisningsrekken vil lære å forstå, anvende og analysere ulike filmanalytiske og filmteoretiske tilnærmingsmåter og filmteoretiske begreper som:

  • independent cinema
  • art cinema
  • counter-cinema
  • third cinema
  • women’s cinema og
  • world cinema

Emnet vektlegger filmmediet som både et historisk og samtidig estetisk uttrykksmiddel og tilbyr kunnskap til studenter som vil arbeide med film i undervisningssammenheng og/eller i annen yrkessammenheng, der slik kunnskap er av betydning, som for eksempel i kulturarbeid eller i ulike journalistiske sammenhenger.

For full oversikt over temaene utover høsten les mer i nettartikkelen lenket til i den grå boksen.


Kommentarer

/ Alle kommentarer